Priroda piše najljepše priče, ali ne običnim perom. Priča o rijeci Uni svakako je posebna, ispisana smaragdnom bojom koja teče kroz duboke kanjone.

Una miluje svoje obale, nježno teče dok se grane vrbe ogledaju u njenoj smaragdnoj površini. Odjednom, ona postaje divlja, brza i nepredvidiva, počinje se pjeniti i padati niz visoke slapove.

Rijeka Una protiče kroz sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, najvećim dijelom kroz Unsko-sanski kanton. Na obalama rijeke Une nastala su mnoga naselja i stambena naselja, a Bihać je najveće među njima.

Skoro cijeli uzdužni dio rijeke Une sačinjen je od sedrenih kaskada

Prirodni slapovi, slapovi i brzaci na gornjem uzdužnom profilu rijeke Une predstavljaju jedinstvenu prirodnu baštinu, po čemu je ova rijeka i dobila ime – na latinskom Una znači „jedna i jedina“.

 

Vodopad visok 10 m susrest ćemo ubrzo nakon vrela rijeke Une – Bukovi na Uni (Slapovi na Uni) nalaze se u Martin Brodu. Ovo je najveći vodopad na rijeci Uni, gdje voda teče u količini 63 m3/s preko 54 m visokih kaskada. Nizvodno od Martin Broda nalazi se najatraktivniji slap – Štrbački buk. Sastoji se od tri dijela sedrenih sedimenata koji su široki 40 m i visoki 23,5 m. Na putu prema Bihaću nalaze se i Troslap visok 1,5 m i Dvoslap 2,5 m. Nizvodno od Bihaća možete pronaći kaskade u naselju Kostela i prekrasne vodopade u blizini Bosanske Krupe.

Rijeka Una je rijedak biser netaknute prirode i izuzetne čistoće. Ne postoji takva rijeka u cijeloj Europi, gdje možete piti vodu bilo gdje u neprekidnom toku dužem od 80 km. Kao žila kucavica i pokretač života, ova rijeka okupila je na svojim obalama brojna naselja i gradove čija je sudbina vezana za jedinstvenu nit – Unu. O tome svjedoče ostaci drevnih naselja, koje su prije dva milenija sagradili Japodi, a Rimljani su rijeci dali ime Una – jedna i jedina.

Gallery